KOSGEB SINAİ MÜLKİYET TEŞVİKLERİ

GENEL DESTEK PROGRAMI – Sınai Mülkiyet Hakları Desteği (http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7 )

Amaç Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesinde , KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmaya yönelik , rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayiye bağını ekonomiye uygun biçimde gelişmesini sağlamak.
Kapsam Türk Patent Kurumundan ,
-Patent Belgesi,
-Faydalı Model Belgesi,
-Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
-Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,
almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri karşılanmaktadır.Türk Patent Kurumundan ,
Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi İŞLETMELER başvura yapabilirler.
Bu desteğin kapsamı , programın geçerlilik süresi (3 yıl) içinde alınan belgeler için verilir.
Kim Yararlanabilir KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler bu desteklerden yararlanabilirler ve StarPatent'ten bu hizmeti alan işletmeler. Tescil Belgesi alma zorunluluğu vardır.
Destek Miktarı ve Şekli Destek kapsamındaki giderlerin %50’si (1. ve 2. Bölgeler için) veya %60’ı (3. ve 4. Bölgeler için) desteklenmekte olup, destek üst limiti 20.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.
Teşvik Başvurusu Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

AR-GE ve İNOVASYON PROGRAMI – Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği (http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6)

Amaç Bilim ve teknolojiye  dair fikir ve buluşları olan işletmeler ve ürün geliştirmiş olan girişimciler için amaçlanmıştır.
Kapsam İşletmenin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurumdan/kuruluştan;

  •      Patent Belgesi,
  •      Faydalı Model Belgesi,
  •      Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,
  •      Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

almak için bu kuruma/kuruluşa yaptığı ödemeler ile Türk Patent Enstitüsünce (TPE) yetkilendirilmiş patent vekillerine yapılan ödemeler bu destek kapsamındadır.

Kim Yararlanabilir KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptıran işletmeler ve StarPatent'ten vekillik hizmeti alan işletmeler bu destekten yararlanabilirler.
Destek Miktarı ve Şekli Destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 25.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir.
Teşvik Başvurusu Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI – Kira Desteği – Personel Gideri Desteği – Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6)

Amaç Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde alışverişinin  yapılması amacıyla hazırlanan projeleri desteklemek içindir.
Kapsam İşletmenin;

  •      kira giderleri,
  •      projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel giderleri
  •      test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile bunlara yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım, kalıp ve yazılım giderleri

bu destek kapsamındadır.

Kim Yararlanabilir Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış (Ar-Ge ve İnovasyon Projesini başarıyla tamamlamış) buluş ve fikirlerin sahipleri bu desteklerden yararlanabilirler. Ar-Ge ve İnovasyon Projesinin tamamlandığı günden itibaren 1 (bir) yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programına proje başvurusu yapılmalıdır.
Destek Miktarı ve Şekli Kira Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 18.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir. Personel Gideri Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 100.000 TL’dir. Destek geri ödemesizdir. Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteğinde; destek kapsamındaki giderlerin %75’i desteklenmekte olup, destek üst limiti 350.000 TL’dir. Desteğin 150.000 TL’si geri ödemesizdir. Desteğin 200.000 TL’si geri ödemelidir.
Teşvik Başvurusu Başvurular, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılır.