Büyük bedeller ödeyerek var ettiğiniz markanızı ve oluşturduğunuz itibarı, mevcut piyasa koşullarında haksız rekabete karşı korumak da gerekmektedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin marka adınızı kullanarak taklit ve kalitesiz üretimle piyasadaki pazar payınıza ve oluşturduğunuz tüketici itibarına karşı yaptıkları saldırıyı engelleyebiliriz!

Yürürlükte bulunan Fikri Mülkiyet Hukukuna dair mevzuat gereğince,  Marka hakkınıza yönelik tecavüzün; tespiti ve önlenmesi, vuku bulan tecavüz nedeniyle uğradığınız maddi ve manevi zararların tazmini ile itibar tazminatı açılan davalar yoluyla alınabilmektedir.

Yapmış olduğunuz uzun Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan yeni buluş ve tasarımlarınız; Türk Patent Enstitüsünce tescil edilmesinin akabinde, bu buluş ve tasarımlarınız hukuken koruma altına alınmış olmaktadır. Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım tescillerinize yönelik olarak gerçekleşen tecavüzün; tespiti ve önlenmesi, vuku bulan tecavüz nedeniyle uğradığınız maddi ve manevi zararlarınızın tazmini ile itibar tazminatı açılan davalar yoluyla alınabilmektedir.

Tescil olunan kötü niyetli başvurulara yönelik hükümsüzlük davaları, haksız rekabet, fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları ile TPE kararlarının iptali davaları, Fikri mülkiyet ürünlerine tecavüzden kaynaklanan ceza davaları açılmaktadır. Ayrıca; Fikri Mülkiyet haklarına yönelik lisans sözleşmelerinin hazırlanması konularında ihtiyacınız olan hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.