Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan tanıtıcı işaretlerin tümü marka olarak adlandırılır.

Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, harflerden ya da rakamlardan meydana gelen anlamlı ya da anlamsız gruplar marka olarak kullanılabileceği gibi malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olarak kullanılabilir. Renkler ve sesler de marka olabilecek işaretlerdendir.

MARKA ÇEŞİTLERİ

Ticaret Markası
Bir işletme tarafından üretilen ürünlerin, diğer bir işletme tarafından üretilen ürünlerden ayırt etmek için kullanılan tanıtıcı işaretler “ticaret markası”dır.

Hizmet Markası
Bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan ve bu hizmeti benzer hizmetlerden ayırma işlevi gören tanıtıcı işaretler “hizmet markası”dır.

Reklam ve tanıtım hizmetleri, taşımacılık hizmetleri, eğitim hizmetleri, haberleşme, , eğlence ve spor hizmetleri, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, gibi.

Ortak Marka
Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.

Garanti Markası
Marka sahibi tarafından kullanma koşullarının belirlendiği ve mal veya hizmetin kalitesine ilişkin şartları yerine getirenler tarafından kullanılabilen tanıtıcı işaret garanti markası olarak adlandırılmaktadır.

MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER

  • Aynı ürün ya da hizmetler için daha önce tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış markalar,
  • Ürün ya da hizmetlerin cins, çeşit, nitelik, kalite ve değerini gösteren ibareler, ürün ya da hizmetlerin coğrafi kaynağını ve zamanını içeren markalar,
  • Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar,
  • Ürünün şeklini içeren işaretler,
  • Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar,
  • Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış markalar,
  • Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce izin verilmemiş armalar, amblemler ve nişanları içeren markalar,
  • Tanınmış markalar,
  • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
  • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar